Uganda and Rwanda 2024: “The Best of Africa”

Uganda oczarowała młodego Winstona Churchilla, który określał ją jako „bajkę” i „wspaniały nowy świat”. Nic dziwnego, skoro oferuje bliskie spotkanie z gorylami, zachwyt nad owianymi gęstą mgłą szczytami górskimi oraz skąpaną w słońcu sawannę pełną dzikich zwierząt. Dorównuje jej Rwanda, nazywana “krainą tysiąca wzgórz”. Słynna jest dzięki dziewiczym terenom, dzikiej przyrody oraz doskonałym warunkom pod uprawę kawy.

Do you dream of more journeys, further, higher, and suddenly… the shy thought comes to us – how about an expedition to Kilimanjaro? It sounds as exotic as a great adventure! First associations? Africa, a lofty, snow-covered peak above the savannah, where acacias grow, and giraffes and elephants’ graze. Join us today.