FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ŚW. MAŁGORZATA MARIA

  Kontact

  * Pole obowiązkowe

  Dane uczestnika

   

  INFORMACJA O STANIE ZDROWIA:


  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Wycieczka organizowana jest przez Rek Travel Services z siedzibą w 5825 W Irving Park Rd, Chicago, IL 60634, United States oraz Polską Szkołę im. ŚW. MAŁGORZATA MARIA .

  2. Osobą kontaktową z ramienia firmy Rek Travel Services jest Monika Kubiak.

  3. Numer kontaktowy dla rodzin uczestników wycieczki (224) 209-0831.

  4. Wyjazd odbywa się w dniach 20-28 marca 2024 r.

  5. Wyjazd odbywa się zgodnie z programem przedstawionym uczestnikowi przez Rek Travel Services. Program znajduje się na stronie www.rektravel.com

  6. Organizator nie zapewnia transportu na lotnisko O’Hare w Chicago, odpowiada jedynie za transfery lotniskowe na terenie Polski.

  7. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania paszportu ważnego przynajmniej 6 miesięcy po terminie powrotu do USA. Uczestnik odpowiada za posiadanie ważnych dokumentów podróży.

  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, wypadki, utratę mienia uczestników wycieczek. Organizator nie odpowiada za opóźnienia, uszkodzenia i zagubienie bagażu lub inne nieprawidłowości, które mogą powstać w wyniku działań jakiejkolwiek firmy i/lub osób zajmujących się transportem.

  9. Rek Travel działa jako pośrednik dla hoteli i innych wykonawców i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zniszczenia, zagubienia i kradzieże, które mogą wystąpić podczas wycieczek.

  10. Rek Travel Services nie odpowiada za opóźnienia lub wydatki wynikające z kwarantanny, niepokojów społecznych, kradzieży, siły wyższej.

  11. Firma Rek Travel Services zastrzega sobie prawo do zmiany programu i trasy wycieczki.

  12. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wycieczki.

  13. Za dodatkową opłatą uczestnicy mogą ubezpieczyć się na wypadek leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego schorzeń nabytych w trakcie wycieczki oraz nieszczęśliwych wypadków w obiektach zwiedzanych (wszelkie informacje w Rek Travel).

  14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia jakiejkolwiek usługi jakiemukolwiek klientowi według uznania organizatora.

  15. Wpłata zaliczki jest traktowana jako potwierdzenie i zgodę na niniejsze warunki.


  UMOWY

  UMOWA ZE STUDENTEM

  Ja, (niżej podpisany student) przeczytałem(am) wszystkie materiały o wycieczce do Polski organizowanej przez Polskę Szkołę im. Św. Małgorzaty Marii w Algonquin i rozumiem wszystkie zasady i przepisy obowiązujące podczas wycieczki. Rozumiem także, że jeżeli złamię jakiekolwiek zasady obowiązujące podczas wycieczki, mogę zostać natychmiast wysłany do Chicago na koszt moich rodziców.

   

   


  UMOWA Z RODZICEM/OPIEKUNEM

  Ja, (niżej podpisany) przeczytałem(am) wszystkie materiały o wycieczce do Polski organizowaną przez Polskę Szkołę im. Św. Małgorzaty Marii w Algonquin i rozumiem, że moje dziecko musi podlegać wszystkim zasadom i przepisom obowiązującym podczas wycieczki Polska Północna, w dniach 20 - 28 marca 2024 r. Rozumiem także, że jeżeli moje dziecko złamie jakiekolwiek zasady obowiązujące podczas wycieczki, zostanie natychmiast wysłane do Chicago, a ja będę odpowiedzialny za wszystkie koszty z tym związane.

   

   


  PEŁNOMOCNICTWO


  Ja, (niżej podpisany Rodzic/Opiekun) wyrażam zgodę na spotkanie się i zabranie mojego dziecka ucznia/uczennicy Polskiej Szkoły im. Św. Małgorzaty Marii w Algonquin przez (imię i nazwisko) w trakcie trwania wycieczki szkolnej do Polski w dniach 20 – 28 marca 2024 r.

  Rozumiem, że osoba odbierająca ponosi pełną odpowiedzialność za moje dziecko w czasie przebywania pod jej opieką, jak również jest zobowiązana do odprowadzenia mojego dziecka do opiekuna/nauczyciela w terminie wspólnie ustalonym.

  Podpis rodzica/opiekuna:

   

  Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:

   

  Data:

   

  Dane osoby odbierającej- wypełnia rodzic/opiekun

  Imię i nazwisko:

   

  Numer dowodu tożsamości:

   

  Kontakt telefoniczny:

   

  Kontakt email:

   

  Data i godzina odebrania ucznia:

   

  Data i godzina odprowadzenia ucznia:

   

  Podpis osoby odbierającej:

   

  Imię i nazwisko osoby odbierającej:

   

  Podpis opiekuna/nauczyciela:

   

  Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela:

   


  “Northern Poland” March 20 - 28, 2024
  Permission, Release, and Waiver of Liability

  As the parent(s) or legal guardian(s) of the below named student (the “Student”), a minor who is enrolled at the Polish Language School in Algonquin, Illinois, St. Malgorzata Maria , and in consideration of the agreement by the School to permit the Student to participate in the educational tour to Poland to take place from March 20, 2024 to March 28, 2024 (the “Tour”), we (the Student and the parent(s) and/or legal guardian(s)), the undersigned, affirm that the Student has permission to participate in the Tour.

  Health Insurance. We confirm that there is accident and health insurance coverage for the student that will cover the Student while participating in the trip, and that we agree to maintain coverage in full force and effect for the duration of the trip.

  Acknowledgment. By signing this agreement, we (the Student and the parent(s) and/or legal guardian(s)) acknowledge and agree that the Tour may involve risks, dangers, and hazards. The Student’s participate in this Tour is completely voluntary and undertaken at the Student’s own risk, with full acknowledgment that any resulting injury will be a result of the Student’s personal choice and activity/conduct, and not as a result of the School or Rek Travel Services, LLC (“Rek”).

  Medical Emergency. We understand there is a risk the Student will sustain injury or become ill during the Tour. In the event that the Student’s emergency contact cannot be reached in an emergency, we give permission to a physician selected by the School to secure proper treatment for the Student in the case of illness or injury. We authorize the use or disclosure of the Student’s health information for purposes of securing health treatment. We agree that we may be required to pay all or most of the expenses incurred for such treatment.

  Indemnification. We do further agree to release, waive, discharge, indemnify, hold harmless, and defend the School and Rek, and each of their officers, board members, supervisors, agents, servants, employees, and all private persons or organizations volunteering services without charge to supervise or chaperone students (the “Indemnified Parties) while on the Tour from any and all claims, damages, demands, torts, contracts, obligations, suits, actions, causes of action, losses, or liability (the “Losses”) whatsoever arising out of or relating to the Tour, including, but not limited to, personal injury, property damage, court cost, attorney’ fees and interest, however caused, as a result of the student participating in the Tour, including, but not limited to, medical treatment or services provided to said student while on the Tour. We further promise not to sue the School, Rek, or any Indemnified Party for any illness, injury, death, or other Losses arising out of or relating to the Tour.

  Code of Conduct. We do further agree that the School board, its officers, and/or employees reserve the right to terminate the participation of the above student for failure to behave and act in accordance with the School’s regulations on conduct, for failure to follow the instructions and directions of the Tour supervisor(s), and/or chaperones, or for any acts of conduct of the above Student deemed by said board, its officers, agents, and/or employees, to be detrimental to or incompatible with interest, harmony, comfort, or welfare of the tour as the whole. If the participation of the above student is terminated, only the funds not actually used will be refunded, and the student will be sent home at my (our) expense.

  Changes. We agree that the School board, its officers, and/or employees reserve the right at any time prior to or during tour to make cancellations, changes, or substitutions in emergencies or changes conditions or in the interest of the group, and to alter, prior to tour departure, the cost in order to meet unexpected changes in airline fares, hotel rates, etc. as the announced fee is based on current tariffs, rates, and expenses which are subject to change or estimates.

  Governing Law; Enforcement. This Permission, Release, and Waiver of Liability shall be governed by the laws of the State of Illinois. This Permission, Release, and Waiver of Liability constitutes the sole and entire agreement with respect to the subject matter contained herein. We further expressly agree that the foregoing Permission, Release, and Waiver of Liability is intended to be as broad and inclusive as is permitted by the laws of the State of Illinois, and if any portion of this document is held invalid, then the balance shall, notwithstanding, continue in full legal force and effect.

  I, the parent or legal guardian of the Student, have read this Permission, Release, and Waiver of Liability carefully. I am at least 18 years of age. I fully understand its terms. I executed this Agreement knowingly, freely, and voluntarily without any inducement, duress or coercion, intending to be legally bound.

  Parent/Guardian Signature *:

   

  Date *:

   

  I, the Student, have read this Permission, Release, and Waiver of Liability carefully. I understand that I must behave in accordance with the Code of Conduct, detailed above. In addition, I acknowledge that I have read and understood all of the terms of this document and that I hereby consent and agree to the terms and conditions of the Permission, Release, and Waiver of Liability.

  Student’s Signature *:

   

  Date *:

   


  ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

  Udzielam zgodę, aby mój Syn/Córka uczestniczyła w wycieczce Polskiej Szkoły im. Św. Małgorzaty Marii w Algonquin do Polski w dniach 20 – 28 marca 2024.

  Potwierdzam własnoręcznym podpisem, iż wyrażając zgodę na wyjazd mojego dziecka do Polski w ramach w/w wycieczki rezygnuję z jakichkolwiek roszczeń prawnych o odszkodowanie w wypadku, uszczerbku na zdrowiu poniesionych przez moje dziecko w czasie jej trwania.


  Nie będę zgłaszał/ła jakichkolwiek roszczeń do organizatorów wycieczki:

  Polskiej Szkoły im. Św. Małgorzaty Marii w Algonquin oraz firmy Rek Travel Services LLC w Chicago oraz bezpośrednich opiekunów i osób wspomagających przygotowanie wycieczki.

  Ostateczna zgoda na uczestnictwo ucznia w wycieczce uzależniona jest od zaakceptowania i podpisania przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia wszystkich pism mu przedstawionych a zawierających prawa, obowiązki i regulamin wycieczki.

  W razie potrzeby zdrowotnej, lub wypadku, udzielam zgody odpowiedzialnej osobie na podpis w moim imieniu, potrzebnych w danej chwili dokumentów medycznych dotyczących leczenia wyżej wymienionego ucznia/ uczennicy i rozumiem, że osoba podpisująca dokument nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za to leczenie.